Berte den 19 april 2018
Tidigare stipendier

Stiftelsen har sedan starten delad ut följande stipendier;

2013
Matilda Olsson och Åsa Dymne, Berte Qvarn för en förstudie om perenn vete
Carl Gerorg Lie och Diana Kinley för en bihälsokonferens/utbildningsdagar tillsammans med SLU
Leif Jönsosn för systematiskt utvecklingsarbete av uppsamlare av ogräsfrön
Olof Stenström för kurs om Skogsbilsvägar

2012
Anna Ohlsson för studier och försök att skapa enkla miljövänliga alternativ till syntetiska miljötoxiska pesticider inom jordbruk och trädgårdsnäring.

Annika Dahl för att kartlägga hur jakt med lös hund bedrivs på olika ställen i landet och om vargdödade hundar i samband med jakt skiljer sig mellan olika revir.

Hushållningssällskapet för att etablera en pilotanläggning för studier av intelligenta skyddszoner.

2011
Gustav Fagerman för vidareutbildning i Frankrike inom bageri.

Anna Karlsson för studier inom jordbruk i Kanada.

Rebecca Danielsson för praktik med att mäta metan från mjölkkor.

Maria Berglund för att kartlägga nuläge och utarbeta scenarier för minskning av miljöpåverkan av mjölkproduktion.

Ecoera för utveckling av biogasanläggningar.

Jennie Cederholm för ett projekt som skall stimulera tillväxten i Halländsk livsmedelsproduktion.

2010
Sara Wennerström för studier kring lokala baktraditioner och framtagning av Slöingelimpan och Hallandsbrödet samt för en utbildning till hantverksbagare.

Johanna Berlin och Christel Cederberg för att utarbeta ett verktyg för beräkning av växthusgasutsläpp för kvarnindustrin.

Marie Mattsson och Siegfried Fleischer för forskning om markanvändningens påverkan på kolomsättningen i åkermark.

Barnens Bikupa för en projektutbildning, kallad Matnyttigt, av förskolans barn där man skapar en ökad förståelse för varifrån maten kommer ifrån.

2009

Berte Museum - Livet på landet. För att täcka delar av driftskostnaderna.

Marie Mattson och Siegfried Fleischer för ett projekt om livsmedelsproduktion och klimatförändring.

Johanna Berlin och Christel Cederholm för en studie av utsläppen av växthusgaser från produktion av glass.

Iris Fontes för en studie av utsläppen av växthusgaser från ett litet bageri.

Charlotte Lagerberg Fogelberg och Lotta Triller för att utveckla konceptet kring det regionala brödet Upplandskubben.

Karolina Hoffman för en studie av om hur blockeringen av gluten kan ske.

Anette Ungfors för en utvärdering av alternativa rön till burfiske efter havskräfta.

Ola Buckard och Cristina Gaitan som delfinansiering för en hemsida för Slow Food i Sverige.

Evelina Tibäck för en forskningsvistelse i Australien.

Sara Johansson som resebidrag till en konferens i USA.

Ingela Klinkör för en studie om vad som uppfattas som kvalitet i frukt och grönsaker.

Hushållningssällskapet för studien av precisionsodling i ekologisk odling.


2008
Maria Berglund som delfinansiering av en studie av växthusutsläpp från tre olika gårdar.

Helen Lindqvist och Sara Johansson för en studieresa.

Cecilia Enelund och Marica Andersson för en resa till Indien.


2007
Maria Henriksson för genomförande av en lokal klimatkonferens.

Johanna Berlin och Christel Cederberg för att utveckla en metod för beräkning av växthusgasutsläpp i svensk livsmedelsindustri.

Johanna Björklund för att öka konsumenternas kunskap om hur deras val påverkar utsläpp av växthusgaser.

Hushållningssällskapet för en bakgrundsstudie i vilken forskning som gjorts i hur smaken påverkas i olika jordbruksråvaror.


2006
Hallands näringslivsarkiv för arkivering av historiska qvarn- och lantbruksdokument.

Charlotte Eklund-Jonsson för slutförandet av projekt om svampförädlad spannmål


2005
Christoffer Cedergren för att genomföra praktiska experiment med surdegar och gamla bakningstekniker för att presentera nymodiga brödverk och produktutveckla gamla.

Carolina Svavar för att som en del i högskolestudierna genomföra ett projektarbete i Australien för att utveckla metoder för att producera demineraliserad, hydrolyserad vassle som sedan skall användas i livsmedel.


2004
Charlotte Eklund-Jonsson för att studera nutriella effekter av nya livsmedel på svampförädlad spannmål.


2003
Avdelningen för Livsmedelsteknologi vid Lunds Tekniska Högskola för att utveckla en metod för att ta fram en användbar oljedådra-olja som är rik på Omega-3 fettsyror.

Jenny Andreasson för studiematerial och resor


2001
Högskolan i Halmstad genom professor Albert-Jan Baerveldt för att undersöka vilka ekologiskt odlade grönsaker som lämpar sig för ogräsbekämpning med robot.

Mia Skoglund och Ann Bonde som bidrag till studielitteratur under deras utbildning inom alternativ medicin för djur.

Avdelningen för Livsmedelsteknik vid Lunds Universitet genom Eva Tornberg och i samarbete med Teknopool och SIA Glass AB för att utveckla ett recept på en laktos- och mjölkfri glass baserad på inhemsk råvara, havre.


1998
Christel Cederberg som finansiell hjälp för att slutföra sin licentiatexamen.


1997
Åsa Dymne för högskolestudier i kemi inom livsmedelsområdet.


1995
Henrik Andersson för att genomföra en förstudie med rubriken ”näringstillförsel i ekologisk odling”. Förstudien avsåg att ligga till grund för och avgöra om projektet ”Vallens förfruktsvärde i ekologisk odling på lerjord och sandjord” skulle startas.

Christel Cederberg för att genomföra ett forskningsprojekt med titel ”Växtnäringscirkulation i ett uthållighetsperspektiv”. Projektet delfinansieras av Halmstads kommun.