Berte den 23 januari 2018
STIFTELSEURKUND
Lättläst Original
STYRELSE