Berte den 19 april 2018
Projektanslag och stipendier.

Stiftelsen kan dela ut anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt samt stipendier till enskilda personens utbildning och forskning vid högskolor och universitet i eller utom Sverige inom ämnesområden som berör livsmedel, jordbruk, djurhälsa och ekologi.
Vidare kan stipendier lämnas för forskning inom dessa områden speciellt kopplad till försöksverksamhet i Halland.