Berte den 19 april 2018
BERTEBOS PRIS
Tidigare pristagare.

2011 Karen Beauchemin
Kanada

Minska idisslarnas metanutsläpp
2009 Joachim von Braun
Tyskland

Livsmedelssäkerhet och framtidens lantbruk

2007 Ingo Potrykus
Schweiz

Arbetet med "Golden Rice"
2005 Piotr Kowalik
Polen

Vattenfaktorn i jordbruket.

2003 Erik Steen Jensen
John R. Porter
Danmark

Ekologiska odlingsförsök och studier i Danmark

2001 Donald Grierson
England

Påverka, fördröja, mognadsprocessen i en tomat.

1999 Wolfgang Witte
Tyskland

Antibiotikarester i gödsel som via grönfoder lagras i djur och via kött når människan.

1997 Christopher Polge
England

Metod att frysa tjursperma och tina den med bevarad fertilitet.