Berte den 19 april 2018

Årets pristagare
BERTEBOS Pris 2013 har tilldelats Professor Philip Lowe.
Philip Lowe tilldelas BERTEBOS Pris för sina insatser inom landsbygdsforskning och markanvändning. Han är en högt ansedd forskare och har i årtionden haft en aktiv roll i utvecklingen av landsbygdspolitik i Storbritannien och Europa.

Professor Lowe är chef för Rural Economy and Land Use (RELU) och han startade och leder the Centre for Rural Economy på Newcastle University. RELU driver ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där hänsyn tas till ekonomiska-, sociala-, tekniska- och miljöaspekter med syftet att öka förståelsen för utmaningarna som landsbygden ställs inför idag och i framtiden.

Prissumman på 300 000 kronor delades ut i samband med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm den 28 januari 2013.