Berte den 19 april 2018
Koncernen

I Bertegruppen AB ingår Berte Qvarn AB, SIA Glass AB och Berte Gård AB. Alla företag ligger i Slöinge.

Grunden i koncernen är Berte Qvarn som har funnits sedan medeltiden. Ägandet till famlijen Stenström kan med säkerhet spåras till 1569. 1985 tog äldste sonen Anders över VD-skapet i kvarnen efter sin far Olof. Rolf Frid är nu VD för kvarnen.

Berte Gård är lantbruket som tidigare av gammal tradition alltid hört till kvarnen. Idag ligger det fristående som en syster i koncernorganisationen. VD för gården är idag Henrik Stenström, ingift i familjen.

1962 startade kvarnens VD Olof Stenström SIA Glass AB, då som ett dotterbolag till kvarnen, men idag ett helt fristående bolag med Rolf Frid som VD sedan 2007, tidigare ekonomichef och vice vd i BERTEGRUPPEN AB och i SIA Glass AB.

BERTEGRUPPEN ägs till 30 procent av BERTEBO Stiftelse och till 70 procent av bröderna Gudmund och Per Stenström, samt deras bror Anders Stenströms tre barn Daniel, Kristofer och Kristina.