Berte den 20 maj 2018
Historia

Bertes historia
Berte Qvarn har en lång historia av kvarnverksamhet bakom sig. Tack vare Suseån med dess fall har här troligtvis legat en kvarn ända sedan människan lärde sig att utnyttja vattenkraften.

Berte Qvarns namn läser vi för första gången den 11 augusti 1569 i Lunds stifts "landebog". "Landebogen", eller jordeboken som den kallades i Sverige, var en förteckning över kyrkornas, prästernas och klockarnas egendomar och inkomster. Det var Slöinge kyrka som ägde Berte Qvarn och marken däromkring.

Det första namnet på en mjölnare vi har är från 1583 då Nils Sönnesen var den som hade åborätten på hemmanet.

Genom freden i Brömsebro 1645 kom Halland under Sveriges krona och enligt den svenska jordeboken, 1646, stod en Tore Svendsen som åbo av Bärtequarn.


Nils Johan Stenströms barn från sina två giften sitter samlade kring bordet vid en kaffepaus 1898.
Fr. v. Anna, Georg, Lisa, Maja, Augusta, Tora, Gösta och Anders.
Fr. v. på verandan Elin och Helena (Erik saknas)

Qvarnen har sedan gått från far till son ett antal generationer. För fyra generationer sedan, 1869, kom mågen Nils Stenström att, genom giftermål med Gudmundssons döttrar (storasyster dog i blindtarmsinflammation), driva kvarnen vidare. Kvarnen låg redan sedan 1839 på friköpt mark, men det skulle dröja ända till år 1872 innan Nils fick friköpa hemmanet från kyrkan. När detta äntligen var gjort kunde Nils fullfölja den ombyggnad av kvarnen som hans svärfar påbörjat för några år sedan.

Berte Qvarn blev en av landets modernaste kvarnar, 1887, med vattenturbiner istället för de gamla vattenhjulen. Kvarnstenarna försvann några år senare och ersattes av en automatisk valskvarn, en av Sveriges första.

Efter Nils kom sonen Georg att ta över, 1895 bildades Berte Qvarn Aktiebolag. Även Georg var oerhört intresserad och driftig. Han fick erbjudande om att köpa kvarnarna i både Falkenberg och Halmstad, men nöjde sig med sitt kära Berte. Under den tid näste son, Olof, drev kvarnen minskade antalet kvarnföretag i Sverige till åtta stycken.

Berte Qvarn hör till de minsta men har lyckats hänga med trots den allt mer hårdnade konkurrensen.