Berte den 19 april 2018
Berte Qvarn AB

Producerar, säljer och distribuerar kvalitetsmjöl till bagerier och livsmedelsproducenter främst i Sydvästra Götaland, samt via grossister till hushåll i hela landet.

Vårt arbetssätt, allt från val av spannmål till distribution av färdigt mjöl, kännetecknas av ett kvalitets- och miljötänkande, vilket leder till att Berte Qvarn blir ett naturligt förstahandsval för våra kunder.

Berte Qvarn AB har ca 5 % av den svenska kvarnmarknaden. Tillsammans med 10 andra kvarnföretag ingår de i Svenska Kvarnföreningen som bildades för drygt 50 år sedan. Kvarnföreningen ska ta tillvara olika branschfrågor som olika intressenter väcker, t.ex. Livsmedelverket, Jordbruksverket, olika Konsumentföreningar m.fl..