Berte den 19 april 2018
Ansökan


Ansökan om bidrag görs på Bertebos Stiftelses blankett (pdf) i ett undertecknat original samt 10 kopior och sänds per post till (fax eller e-post accepteras inte):

BERTEBOS Stiftelse
Att: Per Stenström
Stenlösvägen 33
311 68 Slöinge

Ladda ner Bertebos Stiftelses blankett (pdf).